ศธ.มุ่งยกระดับวิทย์-คณิตไทย พัฒนาศักยภาพและความสามารถ สร้างเมล็ดพันธุ์น้อย ๆ ให้เป็นต้นกล้าที่แข็งแรง สร้างร่มเงาให้กับผู้อื่น

กระทรวงศึกษาธิการ 8 มีนาคม 2566 / นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 และการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอดระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) พร้อมด้วยนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.), นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.), ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผู้ปกครอง ครูและนักเรียนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารรัชมังคลาภิเษก

รมว.ศธ. กล่าวว่า พิธีมอบรางวัลในวันนี้ เปรียบเสมือนการรวมตัวของนักเรียนผู้มีความรู้ ความสามารถระดับชั้นนำของประเทศ ซึ่งกำลังจะได้รับการพัฒนาให้เติบโตไปเป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่า และเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต ต้องขอแสดงความชื่นชมนักเรียนทุกคนและขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ทำให้ภาพความสำเร็จในวันนี้เกิดขึ้นได้อย่างงดงาม

หากเปรียบน้อง ๆ นักเรียนทุกคนเป็นเสมือนต้นไม้ต้นหนึ่ง ต้องขอชื่นชมผู้ปกครองทุกท่าน ที่อยู่เบื้องหลังการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ และบรรจงเลือกสรรพื้นดินอันอุดมสมบูรณ์ เพื่อปลูกเมล็ดพันธุ์ให้เติบโต รวมถึงผู้บริหารและคณะครูทุกท่าน ทั้งที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ และที่อยู่เบื้องหลังการรดน้ำ พรวนดิน และใส่ปุ๋ย จนเมล็ดพันธุ์น้อย ๆ กลายเป็นต้นกล้าที่แข็งแรง

อีกทั้งคณะทำงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมกันตกแต่ง และฟูมฟักต้นกล้าเหล่านี้ให้เติบใหญ่ กลายเป็นต้นไม้ที่สร้างร่มเงาให้กับผู้อื่นได้ ที่สำคัญที่สุด ตนขอชื่นชมนักเรียนทุก ๆ คน ในความพยายามและความมุ่งมั่น ที่นำพาตนเองมาสู่วันแห่งความสำเร็จวันนี้ได้

ด้วยความเชื่อมั่นและความศรัทธาที่มีต่อการศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเติบโตของต้นไม้ทุกต้น คงไม่หยุดยั้งแต่เพียงเท่านี้ แต่จะยิ่งออกดอก ออกผล และขยายเมล็ดพันธุ์คุณภาพให้เติบโตและงดงาม ซึ่งแน่นอนไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หากแต่เป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ที่จะยังคงรดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย บำรุงรักษาให้ต้นไม้แห่งการศึกษาเหล่านี้ยังคงเติบโตอย่างมั่นคง สวยงามอย่างยั่งยืนตลอดไป

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการแข่งขันทางวิชาการและการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ภายใต้การกำกับดูแลของ สพฐ. นั้น ประกอบด้วย “โครงการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ” ซึ่งได้รับเชิญจากคณะกรรมการการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ (International Mathematics Competition Committee) ให้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนจากทุกสังกัดทั่วประเทศไทย ได้แสดงศักยภาพและความสามารถของตนเอง ผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในระดับประถมและมัธยมศึกษา

สำหรับในปี 2564 ได้ปรับเปลี่ยนการแข่งขันให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์เป็นครั้งแรก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ล่าสุดในปี 2565 ยังคงใช้การแข่งขันในรูปแบบออนไลน์ มีผลการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา นักเรียนไทยได้รับรางวัล จำนวน 16 คน, การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนไทยได้รับรางวัล จำนวน 16 คน และการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา นักเรียนไทยได้รับรางวัล จำนวน 24 คน

ในส่วนของการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สพฐ. กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่ช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เท่าเทียมกับการจัดการศึกษาในระดับนานาชาติ แสดงถึงการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

โดยในปี พ.ศ. 2565 มีครูและนักเรียนส่งโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันจากทั่วประเทศ จำนวน 289 โครงงาน โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รอบ คือ รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค แบ่งเป็น 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ และรอบตัดสิน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1-2 ได้รับสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีตลอดระยะเวลาการศึกษา

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
ศุภณัฐ วัฒนมงคลลาภ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: