‘ตรีนุช’ นำทีมดูงาน รร.นานาชาติกรุงเทพ “ISB” หวังผู้บริหารได้ไอเดียปรับใช้โรงเรียนไทย

จังหวัดนนทบุรี 8 มีนาคม 2566 – นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) คณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียน เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ (International School Bangkok หรือ ISB) ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทนานาชาติ จัดการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรระบบอเมริกาและ IB – International Baccalaureate

รมว.ศธ. กล่าวว่า โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมทั้งบุคลากร อาคารสถานที่ มีครูทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ จัดการเรียนการสอนแบบ Child-Centered ให้เด็กเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นการค้นหาความถนัดของตนเอง ภายใต้บรรยากาศการเรียนที่ท้าทาย สร้างสรรค์ สนุกสนาน เเละเสริมให้เด็ก ๆ ได้มีกิจกรรมผ่านการเล่นตามความสนใจของตัวเองและได้วิชาการไปพร้อมกัน เน้นทำความเข้าใจมากกว่าท่องจำ โดยครูตั้งเป้าหมายที่การพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก ส่วนการประเมินไม่ใช้เกรดแต่เป็นบรรยายการพัฒนาของเด็กแต่ละคน

ทั้งนี้ ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จะมีวิชาบังคับและวิชาเลือกให้เด็กได้เลือกเรียน โดยไม่ได้แบ่งเป็นสายวิทย์-สายศิลป์เหมือนหลักสูตรของประเทศไทย แต่จะให้เลือกเรียนวิชาหลักตามความสนใจของเด็กแต่ละคน ซึ่งที่นี่จะให้ความสำคัญกับครูที่ปรึกษามาก เพราะเป็นส่วนสำคัญในการแนะนำเด็กอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การเลือกเรียนวิชาเลือก ช่วยแก้ไขปัญหาการเรียน และการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

“ISB มีการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่ดี จัดการเรียนแบบ Active Learning ที่เป็นรูปธรรม นักเรียนมีส่วนร่วมได้เรียนรู้ผ่านการเล่น ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายและต่อเนื่องทุกช่วงวัย ทำให้เด็กมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ คิดวิเคราะห์ได้ ตั้งคำถามเป็น มีการเรียนรู้ต่อยอดเพิ่มเติม และสามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้ สอดคล้องกับการสร้างบุคลากรในศตวรรษที่ 21 ซึ่งการนำคณะผู้บริหารมาดูงานของ ISB ครั้งนี้ เพื่อให้ได้เห็นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย และได้ไอเดียนำมาเป็นแนวทางในการปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนไทยให้ดียิ่งขึ้น และจะมีความร่วมมือในการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป” รมว.ศธ. กล่าว

โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา ชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 (Pre-Kindergarten -Kindergarten 3) ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึง ชั้นปีที่ 5(Grade 1 – Grade 5) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 6 ถึง ชั้นปีที่ 8 (Grade 6 – Grade 8) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 9 ถึง ชั้นปีที่ 12 (Grade 9 – Grade 12) เปิดสอนมากว่า 71 ปี ปัจจุบันมีนักเรียน ประมาณ 1,700 คน จากกว่า 60 ประเทศ มีครูทั้งชาวไทยและต่างชาติ จาก 25 ประเทศทั่วโลก รวมกว่า 600 คน โดยได้เยี่ยมชมห้องเรียน ห้องสมุด ห้องเรียนภาษา ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ สนามเด็กเล่น สนามกีฬา และศูนย์อาหาร เป็นต้น โดยมี ดร.แอนดรูว์ เดวีส์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ ให้การต้อนรับและนำชม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: