ศธ.จัดพิธีสมโภชหอพระพุทธรูป และพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ 9 มีนาคม 2566 – นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีสมโภชหอพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ และพระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์ สยามิศรจักรีสัฏฐีอนุสรณ์ ศึกษาทรรังสรรค์ พระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ โดยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศธ. นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการ รมว.ศธ. นายอรรถพล สังขวาสี ปลัด ศธ. ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมพิธี ณ สนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

รับชมภาพทั้งหมด shorturl.at/cqrR1

รมว.ศธ. จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีล พระสงฆ์ 10 รูปบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ที่ล่วงลับไปแล้ว พร้อมกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ รมว.ศธ.ถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ 10 รูป พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 108 รูป กรวดน้ำ และกราบลาพระรัตนตรัย

จากนั้น รมว.ศธ. พร้อมด้วย รมช.ศธ. และผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และบุคลากร ร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ จำนวน 108 รูป เป็นอันเสร็จพิธี และรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน โดยทุกส่วนราชการในสังกัด/ในกำกับ และสถานศึกษา จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่าง สำหรับผู้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

สำหรับหอพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ ได้สร้างขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ในโอกาสครบ 100 ปี ปัจจุบันมีสภาพชำรุดทรุดโทรมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. ได้มอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ โดยมีพิธีเททองหล่อตราเสมาธรรมจักร เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2566 และเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจิมองค์เสมาธรรมจักร และทรงพระสุหร่าย พร้อมประทานพร เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เพื่อความเป็นสิริมงคลในการนำมาประดิษฐาน และจัดพิธีสมโภชในครั้งนี้

สำหรับการบูรณปฏิสังขรณ์พระพุทธรูป และหอพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้ ได้รับการบริจาคจากข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคทรัพย์บูรณะ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 921,447.43 บาท

พบพร ผดุงพล / ข่าว
ศุภณัฐ , ณัฐพล / ภาพ
ธนภัทร , สมประสงค์ / วิดีโอ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: