‘คุณหญิงกัลยา’ เป็นสักขีพยาน MOU “เกษตรดิจิทัลเพื่อชุมชนชนบท” ระหว่างจุฬาลงกรณ์ฯ กับมหาวิทยาลัยเกษตรเจียงซี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 15 มีนาคม 2566 – คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “เกษตรดิจิทัลเพื่อชุมชนชนบท” เพื่อสร้างห้องปฏิบัติการดิจิทัลด้านการเกษตร ภายใต้ความร่วมมือโครงการ “Belt and Road” ของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศ.ดร. จ้าว เสี่ยวหมิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรเจียงซี ร่วมลงนาม

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวว่า การทำ MOU ในครั้งนี้ เป็นการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออย่างเป็นทางการด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ระหว่างมณฑลเจียงซี สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศไทย ที่ร่วมกันอย่างเข้มแข็งเพื่อก้าวสำคัญในการร่วมกันพัฒนาโครงการที่ประยุกต์ความรู้ด้านการทำเกษตรแบบแม่นยำ (Precision Farming) สร้างเกษตรกรที่เก่งรอบด้าน

ทั้งนี้ ประเทศไทยเริ่มสอน “Unplugged Coding” กับโรงเรียนประถมฯ เมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา โดยไม่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ ก็เกิดการเรียนรู้เชิงรุกได้ เด็กได้เห็นเหตุและผล เรียนรู้ ทดลอง ปรับตัว และลองผิดลองถูก ซึ่งเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ในทุกสาขา ซึ่งโรงเรียนชนบทบางแห่งในภาคเหนือของประเทศไทย ได้สอนการปลูกผัก เลี้ยงปลาและไก่ ชงกาแฟขาย ครูและนักเรียนสนุกกับการเป็น “เกษตรกรอัจฉริยะ” และเรียนรู้เกี่ยวกับการทำฟาร์มแบบเข้มข้นอัจฉริยะ รวมถึงเป็นนักประดิษฐ์ จนต่อยอดสร้างรายได้ให้กับตัวเอง

ขอแสดงความยินดีกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเกษตรเจียงซี สำหรับความร่วมมือที่น่าตื่นเต้น หวังว่าการเกษตรจะเติบโตจนกลายเป็นอุตสาหกรรมที่เพิ่มรายได้และนำความมั่งคั่งมาสู่เกษตรกร และเห็นการเปลี่ยนแปลงภาคเกษตรที่มากขึ้น รวมถึงผลลัพธ์จากความร่วมมือในเร็วนี้ ทั้งประเทศและประชาชนจะได้รับประโยชน์ ความปรารถนาดี และมิตรภาพระหว่างสองประเทศอย่างแน่นแฟ้นต่อไป

พบพร ผดุงพล / ข่าว
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: