‘ตรีนุช’ เปิดโครงการกระทรวงศึกษา เพื่อประชาชน นำฝีมือชนคนอาชีวะยกระดับช่างชุมชนวังน้ำเย็น ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ

จังหวัดสระแก้ว 15 มีนาคม 2566 – นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “กระทรวงศึกษา เพื่อประชาชน” โดยว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายธนาธิป โคกมณี ปลัดจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ คณะครูและนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วม ณ วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น

รมว.ศธ. กล่าวว่า กิจกรรมโครงการ “กระทรวงศึกษา เพื่อประชาชน” อำเภอวังน้ำเย็น เป็นการบูรณาการความร่วมมือร่วมกันขับเคลื่อนงานเพื่อยกระดับการศึกษา และพัฒนาทักษะฝีมือให้กับชาวอำเภอวังน้ำเย็น ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้ความสำคัญต่อการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาทักษะฝีมืออาชีพแก่นักเรียนและพี่น้องประชาชน โดยส่งเสริมการเรียนแบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบภาคเอกชน ให้ได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ทันสมัยของภาคเอกชนจากการปฏิบัติงานจริง

“การที่กระทรวงศึกษาธิการและวิทยาลัยได้นำคณะครู นักเรียน นักศึกษา ออกฝึกอบรมช่างชุมชนให้กับกลุ่มประชาชนในพื้นที่อำเภอวังน้ำเย็น ถือเป็นการตอกย้ำฝีมือชนอาชีวะในการนำความรู้มามีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน ผ่านเครือข่ายความร่วมมือองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นการแสดงถึงคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวะ สู่การยกระดับฝีมือช่างชุมชน ทั้งการ Up skill และ Reskill การให้ความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความเป็นมืออาชีพต่าง ๆ ทั้งการจัดทำมุ้งลวด ช่างเดินสายไฟ ช่างซ่อมเครื่องยนต์ เครื่องกลการเกษตร ช่างซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก การทำปุ๋ยหมัก อาหารและขนม บัญชีครัวเรือน ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น

นับว่ากิจกรรมครั้งนี้ เกิดประโยชน์โดยตรงกับคนในชุมชน ทั้งสำหรับการประกอบอาชีพ ประกอบธุรกิจส่วนตัว สร้างรายได้ ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นั่นก็จะช่วยสร้างความเข้มแข็งต่อระบบเศรษฐกิจของชุมชนเช่นกัน จึงขอเป็นตัวแทนประชาชนชาวอำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ขอบคุณทาง สอศ. วิทยาลัย คณะครูและนักเรียน ที่ได้มาร่วมแรงร่วมใจสร้างฐานความสุขให้กับชุมชน ผ่านโครงการกระทรวงศึกษาเพื่อประชาชน อำเภอวังน้ำเย็น ในครั้งนี้” รมว.ศธ.กล่าว

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: