‘สุทิน’ เปิดการประชุมชี้แจงนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา

(30 มีนาคม 2566) นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

นายสุทิน แก้วพนา กล่าวว่า การดำเนินการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ให้กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปดำเนินการออกแบบการนิเทศ เพื่อให้คำแนะนำในเรื่องของการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ให้แก่ครูและบุคลากรทางการลูกเสือในสถานศึกษา ภายในเขตพื้นที่จังหวัด ได้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการลูกเสืออย่างแท้จริง เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้รับการปลูกฝังในสิ่งที่ดีงามอย่างจริงจังและเข็มแข็งและมีทิศทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือที่เหมาะสมต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: