รมว.ศธ.เปิดป้าย 3 อาคาร “โครงการโรงเรียนคุณภาพ” ระดับประถมศึกษา นำร่อง สพป.หนองคาย เขต 1

จังหวัดหนองคาย 24 มีนาคม 2566 – นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน 3 หลัง โรงเรียนบ้านเมืองบาง ประกอบด้วยอาคารพรหมนุสรณ์ (อาคารอนุบาล), อาคารสะแบงบาน (อาคารห้องสมุด) และอาคารชมนา (อาคารฝึกงาน) โดยพระราชรัตนาลงกรณ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายกสมาคมผู้ปกครองและศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านเมืองบาง, ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเมืองบาง, ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ร่วมพิธี

รมว.ศธ. กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งมั่นบริหารจัดการศึกษา โดยผลักดัน “โครงการโรงเรียนคุณภาพ” ให้เกิดขึ้นทั่วประเทศ ทั้งในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เพื่อสร้างโอกาส สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา ให้นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านเมืองบางได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องโครงการโรงเรียนคุณภาพ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) หนองคาย เขต 1 เป็นศูนย์กลางของโรงเรียนเครือข่าย ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนักเรียนระหว่าง 50 ถึง 140 คน อีก 6 โรงเรียน และสามารถขับเคลื่อนการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกัน โดยเฉพาะการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน และภาษาอังกฤษ จนเป็นต้นแบบ นับได้ว่าเป็นผลสำเร็จในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีการบริหารเงินงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการศึกษาในการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารห้องสมุดได้อย่างเต็มที่ จนนำมาสู่พิธีเปิดป้ายอาคารเรียนทั้ง 3 หลังในวันนี้

ขอขอบคุณผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู รวมถึงความร่วมมือของชุมชน และหน่วยงานในพื้นที่ ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ในการพลิกเปลี่ยนงานการศึกษา โดยร่วมเป็นภาคีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนจนประสบความสำเร็จ

โรงเรียนบ้านเมืองบาง ตั้งอยู่ในตำบลวัดธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย บนเนื้อที่กว่า 46 ไร่ เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 352 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 28 คน โรงเรียน ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา จุดนำร่องที่ 1 ของ สพป.หนองคาย เขต 1 เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา เริ่มต้นใช้ทรัพยากรร่วมกันในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในรายวิชาภาษาจีน ทั้งหมด 7 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านเมืองบาง เป็นโรงเรียนหลัก และโรงเรียนเครือข่ายอีก 6 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านหนาดครุราษฎร์อุทิศ โรงเรียนบ้านนาคลอง โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา โรงเรียนบ้านวังยาง โรงเรียนบ้านหนองหมื่น และโรงเรียนจันทราราม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: