สป.ศธ.เร่งแก้ไขการแบ่งหน่วยงานภายในของสำนักงานศึกษาธิการภาค/สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

20-21 มีนาคม 2566 / กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมปฏิบัติการแก้ไขแบ่งหน่วยงานภายในของสำนักงานศึกษาธิการภาค (ศธภ.) และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.)  โดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม หารือร่วมกับศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ใน ศธภ.และ ศธจ. ณ ห้องประชุมโกวิทวรพิพัฒน์ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ

จากการประชุมดังกล่าว ที่ประชุมได้นำรายงานสรุปข้อมูลการแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของ ศธภ./ศธจ. ที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. ดำเนินการสำรวจจากบุคลากรผู้แสดงความคิดเห็นรวมจำนวนทั้งสิ้น 468 คน

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ยกร่างการแบ่งหน่วยงานภายในของ ศธภ./ศธจ. เสร็จเรียบร้อย ได้แจ้งให้สำนักนิติการ สป. ตรวจสอบความถูกต้อง โดยสำนักอำนวยการ สป. จะได้นำเข้าที่ประชุม อ.ก.ค.ศ. สป. เพื่อรับทราบ และนำเสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายอรรถพล สังขวาสี) ออกประกาศต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: