“ตรีนุช” แจ้งหน่วยงานในสังกัด ศธ.ปลดป้ายรัฐมนตรี

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามในบันทึกข้อความ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เรื่อง แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร แจ้งไปยังปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, เลขาธิการสภาการศึกษา, เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 อย่างเคร่งครัด

โดยแนวทางปฏิบัติดังกล่าวกำหนดว่า ในระหว่างที่พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรมีผลใช้บังคับ ให้รัฐมนตรีระมัดระวังในการดำเนินการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีรูปภาพของรัฐมนตรีปรากฎอยู่ ไม่ว่าจะเป็นป้ายโฆษณา หรือ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางวิทยุและโทรทัศน์ ควรจะปลดป้าย หรือ ยกเลิกการโฆษณาประชาสัมพันธ์ดังกล่าวทั้งหมด รวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีรูปภาพของรัฐมนตรีปรากฎอยู่ด้วย

จากแนวทางปฏิบัติดังกล่าว จึงขอให้ผู้บริหารทุกสังกัดแจ้งไปยังหน่วยงานในสังกัด ทั้งสถานศึกษา และหน่วยงานราชการ ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากสถานศึกษาหรือหน่วยงานมีป้ายผ้าใบไวนิลประชาสัมพันธ์งาน กิจกรรม ที่มีรูปภาพของตน หรือรัฐมนตรีท่านอื่นปรากฏอยู่ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ก็ขอให้ปลดออกก่อน และในระหว่างนี้ก็ไม่ควรขึ้นป้ายหรือโฆษณากิจกรรมใด ๆ ที่หมิ่นเหม่ สุ่มเสี่ยง หรืออาจตีความได้ว่าไม่เป็นกลางทำผิดกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (ส.ส.)

นอกจากนี้ ขอให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ประสานกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ก.ก.ต.) ในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิ์เข้าคูหากาบัตรเลือกตั้ง ซึ่งการเลือกตั้งในปี 2566 นี้มีการกาบัตร 2 ใบ โดยใบหนึ่งเลือกคนหรือ ส.ส.เขต ส่วนอีกใบเลือกพรรค หรือ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ซึ่งเบอร์ของพรรคอาจไม่เหมือนเบอร์ของ ส.ส.เขต และเบอร์ของ ส.ส.เขตพรรคเดียวกันอาจไม่เหมือนกันในแต่และเขต เมื่อนักเรียน นักศึกษา เข้าใจก็จะสามารถเข้าคูหาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้อย่างถูกต้องไม่เป็นบัตรเสีย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: