นายกรัฐมนตรี​เปิดงานสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 111 แห่งทั่วราชอาณาจักร​

(24 กันยายน​ 2563)​ พลเอก ประยุทธ์​ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี​ เป็นประธานเปิดและปาฐกถาพิเศษในการสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 111 แห่งทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2563​ โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย, นายวราวุธ​ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ดร.​คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ, นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี, นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย, นายมานิจ สุขสมจิตร​ กรรมการบริหารมูลนิธิ​ไทยรัฐ​ และนายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ​ กพฐ.​ ร่วมพิธี ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมืองเชียงราย​ จังหวัดเชียงราย​

นายกรัฐมนตรี​ กล่าวตอนหนึ่งว่า​ ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลสำคัญในการขับ​เคลื่อน​การศึกษาไทย​ ซึ่งต้องปรับให้ทันต่อโลกยุคใหม่​ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยี​ จึงจำเป็นต้องสร้างพลเมืองที่เข้มแข็ง​ มีหลักคิด​ มีวิสัยทัศน์ และมีภูมิคุ้มกันที่ถูกต้อง​ นอกจากความรู้​ด้านวิชาการแล้ว​ ต้องหาเวลาสอนให้รู้เรื่องอื่นที่เด็กสนใจด้วย​ แล้วต่อยอดให้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง​

ทั้งนี้ ครู​และผู้บริหารต้องคิดว่าจะทำอย่างไร ให้เด็กมีโอกาสไปสู่อนาคตที่ดีกว่าเดิม​ สร้าง​สรรค์​การจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย​ ป​ระเมินผลและวัดผลรูปแบบใหม่​ ซึ่งทุกภาคส่วนต้องช่วยกันขับเคลื่อนการศึกษาไปข้างหน้าโดยไม่ขัดแย้งกัน​ ขยายโอกาสทางการศึกษา​ ตลอดจนปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น​ เพราะ​การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างชาติ

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบโล่รางวัลชนะเลิศ Best Practice การจัดการเรียนการสอนสื่อมวลชนศึกษา แก่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา จำนวน 13 โรงเรียน และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ พร้อมให้กำลังใจนักเรียนและครูที่มาร่วมแสดงในงาน​

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวว่า การสัมมนาครั้งนี้ ​เป็นครั้งที่ 39 ซึ่งมูลนิธิไทยรัฐวิทยาจัดขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา สังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษา เพิ่มพูนความรู้​ ทั้งด้านวิชาการ การบริหารจัดการ การมีสวนร่วมของโรงเรียน ครู กรรมการสถานศึกษา เครือข่ายต่าง ๆ โดยเชิญนายกรัฐมนตรีมอบนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง พัฒนาคุณลักษณะของผู้บริหารโรงรียนไทยรัฐวิทยาในการทำหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยามีการพัฒนาที่ก้าวไกล

ปารัชญ์​ ไชย​เวช​/สรุป​
ทิพย์​สุดา​ ศรีษะแก้ว/ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: