ครูโอ๊ะ เปิดเวทีรับฟัง “นศ.กศน.โซนอีสาน” พร้อมยกระดับศูนย์เรียนรู้ชุมชน สู่ Co-Learning Space ในห้องสมุดประชาชน และชุมชนทั่วไทย

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐม