หมวดหมู่
เสมา 3

เสมา 3 มอบแนวทางแก่ ศธจ.-รอง ศธจ. รุ่นใหม่ ร่วมพัฒนาและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เน้นการทำงานให้เป็น MOE One Team

(17 กันยายน 2563) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าก […]

หมวดหมู่
สป.

ศธ.จัดสัมมนา “การแต่งกายและการไว้ทรงผมของนักเรียนไทยกับสิทธิมนุษยชน”

(17 กันยายน 2563) นายธีรพงษ์ สารแสน รองปลัดกระทรวงศึกษา […]