หมวดหมู่
เสมา 1 แผน/ยุทธศาสตร์

ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ช่วยยกกำลังสองการศึกษาสู่ความเป็นเลิศได้อย่างไร

นโยบาย “ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง” ท […]

หมวดหมู่
สพฐ.

ศธ.รับมอบ e-Learning เฉลิมพระเกียรติ ของวิสาหกิจชุมชน มูลค่ากว่า 8,000 ล้านบาท ใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนในโรงเรียนทั่วประเทศ

(8 กันยายน 2563) นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมน […]

หมวดหมู่
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

ครม.แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ 4 ราย

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 อนุมัติตามที่ […]

หมวดหมู่
ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงฯ โอนงบประมาณสนับสนุนการจัดสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ปี 2563

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 เผยแพร่ประกา […]