หมวดหมู่
แผน/ยุทธศาสตร์

เด็กไทย : เรียนเพื่อรู้ หรือเรียนเพื่อสอบ

เมื่อต้นปี 2563 สสส.เผยผลวิจัยใน “โครงการศึกษาเพื่อพัฒน […]