หมวดหมู่
เสมา 1 แผน/ยุทธศาสตร์

นโยบายการจัดการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ของกระทรวงศึกษาธิการ

(23 กันยายน 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระ […]

หมวดหมู่
เสมา 1 แผน/ยุทธศาสตร์

รมว.ศธ.ย้ำ สอศ.-สพฐ.-สป. ร่วมบูรณาการแผนงาน ดันสายอาชีวะเป็นกำลังหลักขับเคลื่อนประเทศ

(23 กันยายน 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระ […]

หมวดหมู่
สป. เสมา 3

ผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 9/2563

(23 กันยายน 2563) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าก […]

หมวดหมู่
แผน/ยุทธศาสตร์

6 เหตุผลที่ DEEP จะช่วยพัฒนาการศึกษาไทย ให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ

เปิดตัวไปแล้ว สำหรับแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเ […]

หมวดหมู่
สป.

สป.ศธ.ประชุมรายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตาม พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคาร […]

หมวดหมู่
สพฐ.

สมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ปี 2563

(23 กันยายน 2563) สมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย จัดการ […]