หมวดหมู่
ภูมิภาค

โรงเรียนในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เดินหน้ารณรงค์ป้องกันยุงลาย

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์ สังก […]

หมวดหมู่
สป.

รองปลัด ศธ.เปิดโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักอำนวยการ สป.

(4 กันยายน 2563) นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษ […]