หมวดหมู่
สป.

ก.ค.ศ.อนุมัติให้ข้าราชการครูฯ มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ก.ค.ศ. เ […]

หมวดหมู่
เสมา 2

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช เยี่ยมชมกิจกรรม “โค้ดดิ้งชายทุ่ง” โรงเรียนร่วมจิตประสาท ปทุมธานี

(30 ตุลาคม 2563) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว […]

หมวดหมู่
เสมา 3

เสมา 3 เดินหน้าช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา ประชาชนที่ประสบอุทกภั​ย “ทุกข์​ก็เห็นหน้า สุขก็เห็นหน้า”

(30 ตุลาคม 2563)​ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าก […]

หมวดหมู่
สป. เสมา 1

ผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 7/2563

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา […]

หมวดหมู่
สป.

ศธ.ประชุมกำหนดตัวชี้วัดระดับกรม ในการพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม, ปลัดก […]

หมวดหมู่
สป.

เลขาธิการ ก.ค.ศ. เผยความก้าวหน้าเกณฑ์วิทยฐานะใหม่ วางกรอบ 4 ด้าน “ลดความซ้ำซ้อน-ขอผ่านออนไลน์-เน้นผลปฏิบัติงานครู-ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน”

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูแ […]

หมวดหมู่
แผน/ยุทธศาสตร์

ศธ.เดินหน้าแก้ไขระเบียบทรงผมนักเรียน

(26 ตุลาคม 2563) กระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมคณะกรรมการพ […]

หมวดหมู่
ภูมิภาค

ศธ.ประชุมเตรียมความพร้อมลงพื้นที่ตรวจราชการของ 3 รัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จ.ภูเก็ต

(27 ตุลาคม 2563) นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิกา […]

หมวดหมู่
สป. เสมา 3

ผลการประชุมบอร์ด กช. ครั้งที่ 10/2563

(26 ตุลาคม 2563) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่ากา […]

หมวดหมู่
สป.

ทศวรรษที่สอง แห่งการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ

(26 ตุลาคม 2563) ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษา […]