คุณหญิงกัลยา ประชุมติดตามการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมแก้ไขปัญหาน้ำเสียด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(25 กันยายน 2563) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิก... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑