คุณหญิงกัลยา ประชุมติดตามการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมแก้ไขปัญหาน้ำเสียด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(25 กันยายน 2563) ดร.คุณห