หมวดหมู่
เสมา 3

ครูโอ๊ะ ชูห้องสมุดฯ อำเภอกะทู้ ต้นแบบการพัฒนา 5 ดีพรีเมียม ขยายสู่การยกระดับการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลทั่วประเทศ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 14.45 น. นางกนก […]

หมวดหมู่
สป.

ศธ.ขับเคลื่อนการดำเนินงานจิตอาสาพระราชทาน เสริมสร้างให้เยาวชนรักและเทิดทูนสถาบัน

(3 กันยายน 2563) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธ […]

หมวดหมู่
สพฐ. เสมา 2

‘ครูกัลยา’ เปิดโครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย

(3 กันยายน 2563) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าก […]