หมวดหมู่
เสมา 3

เสมา 3 ยกย่องเชิดชู ครู กศน. ผู้ที่เปรียบดั่งแสงสว่างที่ส่องทางให้แก่ผู้ที่ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา

(16 กันยายน 2563) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าก […]

หมวดหมู่
เสมา 2

คุณหญิงกัลยา ฝาก ศธจ.-รอง ศธจ.รุ่นใหม่ สร้างความโดดเด่นด้านการศึกษาตามบริบทพื้นที่ ยึดหลัก “4 มี” ในการพัฒนา

(16 กันยายน 2563) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ […]