หมวดหมู่
เสมา 2

คุณหญิงโค้ดดิ้ง เปิดอบรมปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครูประถมฯ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

(26 กันยายน 2563) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ […]