สป.ศธ.ประชุมรายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตาม พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ – สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.สป.ศธ.) จัดประชุมรายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตาม พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 โดยนายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม

นายธีรพงษ์ สารแสน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานการขับเคลื่อนฯ การพัฒนาปฐมวัยในพื้นที่นำร่องจังหวัดระนอง ได้รายงานผลการดำเนินงานเชิงบูรณาการในรูปแบบ Matrix โดยกำหนดกลไกการพัฒนาเด็กปฐมวัย จำนวน 30 กลไก แบ่งตามภารกิจของ 4 กระทรวงหลัก ประกอบด้วย ศธ./มท./สธ./พม. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งจะมีการกำหนดขยายผลในพื้นที่อื่นต่อไป

กลไกการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบบูรณาการ ในพื้นที่จังหวัดระนอง ปีงบประมาณ 2563

ดาวน์โหลดรายงานเผยแพร่

ภาพ/ข่าว กพร.สป.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: