6 เหตุผลที่ DEEP จะช่วยพัฒนาการศึกษาไทย ให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ

เปิดตัวไปแล้ว สำหรับแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform) หรือ DEEP หนึ่งในกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการศึกษายกกำลังสอง ให้สามารถจัดการองค์ความรู้ได้ดีมีประสิทธิภาพ พัฒนาคนได้ตรงตามทักษะที่ต้องการ และนี่คือ 6 เหตุผลที่ DEEP จะช่วยพัฒนาการศึกษาไทยให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศได้

1 DEEP เปรียบเสมือนห้องเรียนขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงหลักสูตร ครู และนักเรียนเข้าไว้ด้วยกัน ให้ทุกคนสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ตลอด ทุกที่ ทุกเวลา ผ่าน www.deep.go.th ทั้งยังมีหลักสูตรหลากหลายทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนให้เลือกเรียนตามความสนใจ

2 นอกจากเป็นช่องทางให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านห้องเรียนออนไลน์ ซึ่งเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระครูผู้สอนแล้ว DEEP ยังมี Teaching Resource Platform (TRP) แหล่งรวบรวมเนื้อหาหลักสูตรความรู้ใหม่ ๆ จากทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ครูทั่วประเทศได้เลือกนำไปประยุกต์จัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมจากในห้องเรียนด้วย

3 DEEP แบ่งความรู้ออกเป็นหมวดหมู่ ตามแต่ละช่วงวัยและความสนใจ นักเรียนทุกคนสามารถเลือกเรียนในสิ่งที่ชอบและสนใจได้ด้วยตัวเอง เพื่อให้ทุกคนสามารถพัฒนาทักษะที่เหมาะสมได้ตามที่ตั้งใจ มุ่งไปยังเส้นทางอาชีพที่ชอบได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะเป็นการสร้างความเป็นเลิศในแบบเฉพาะตัวและตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน ให้ทุกคนประสบความสำเร็จได้ในแบบฉบับของตัวเอง

4 สิ่งที่ทำให้ DEEP เป็นมากกว่าแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ คือ Student ID ที่บันทึกข้อมูลการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคนลงในฐานข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Big Data) เป็นการเก็บประวัติการเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือ Lifetime Education Profile ซึ่งในอนาคตจะเชื่อมโยงเข้ากับ HCEC และเว็บไซต์ของพันธมิตร เพื่อให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษานำข้อมูลส่วนนี้ไปต่อยอดในการประเมินผลต่าง ๆ

5 ภาคเอกชนซึ่งเป็นพันธมิตรของกระทรวงศึกษาธิการสามารถแชร์หลักสูตรการเรียนรู้ผ่าน DEEP เพื่อให้นักเรียนกว่า 10 ล้านคนทั่วประเทศเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้ที่น่าสนใจได้กว้างและหลากหลายขึ้น สำหรับเอกชนที่ยังไม่ได้เป็นพันธมิตรของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถแชร์หลักสูตรหรือเนื้อหาการเรียนการสอนผ่าน Teaching Resource Platform (TRP) ซึ่งเป็นข้อมูลที่นำเสนอให้ครู 3-4 แสนคนทั่วประเทศได้เข้าไปพิจารณา หากครูให้คะแนนชื่นชอบถึงเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คอนเทนต์นั้นก็จะเข้าสู่แพลตฟอร์มหลักของ DEEP ที่นักเรียนทั่วประเทศสามารถเข้าไปดูได้

6 ด้วยความที่เป็น Online Platform จึงทำให้ DEEP เข้าถึงง่าย และในอนาคตแพลตฟอร์มนี้จะถูกพัฒนาให้ประชาชนทุกคนในประเทศเข้าไปเรียนรู้ Upskill และ Reskill ผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกทุกที่ทุกเวลา โดยไม่จำกัดอายุและการศึกษา จึงตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตได้เป็นอย่างดี

นี่คือจุดเริ่มต้นของการปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ซึ่งหากเชื่อมโยงกับ HCEC (Human Capital Excellence Center) และ EIDP (Excellence Individual Development Plan) อย่างครบถ้วน การศึกษาไทยจะกลายเป็นระบบนิเวศโดยสมบูรณ์ ทั้งนักเรียน ครู และผู้บริหารสถานศึกษา จะสามารถประสบความสำเร็จได้ในแบบฉบับของตนเอง และจะนำพาให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่มีฐานทุนมนุษย์ที่เป็นเลิศอย่างแท้จริง

ที่มา: เพจการศึกษายกกำลังสอง

2 thoughts on “6 เหตุผลที่ DEEP จะช่วยพัฒนาการศึกษาไทย ให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ

Add yours

  1. ระบบพัฒนาให้เหมาะกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องและให้ใช้ทุกยุคทุกสมัยแบบยั่งยืน

    ถูกใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: