หมวดหมู่
สกศ.

สกศ.หารือองค์กรหลัก มุ่งวิเคราะห์ “แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ”

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) หารือองค์กรหลัก เพื […]

หมวดหมู่
สป.

สป.ศธ.จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) สำนึกในพระมหากรุ […]

หมวดหมู่
สป. เสมา 3

ผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 2/2564

(24 กุมภาพันธ์ 2564) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว […]

หมวดหมู่
ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เผยแพร่ป […]

หมวดหมู่
สป.

ศธ.เตรียมแผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564

(24 กุมภาพันธ์ 2564) นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระท […]

หมวดหมู่
ต่างประเทศ มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

ครม.เห็นชอบให้มีการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษา กับแคนาดา เพื่อจัดหาครูสอนภาษาต่างประเทศและอาชีวศึกษา

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิ […]

หมวดหมู่
แผน/ยุทธศาสตร์

กระทรวงศึกษาธิการ ปรับเปลี่ยนระบบการศึกษาครั้งใหญ่ เพื่อความพร้อมให้เยาวชนในอนาคต

กระทรวงศึกษาธิการ ปรับเปลี่ยนระบบการศึกษาครั้งใหญ่ เพื่ […]

หมวดหมู่
สป.

ศธ.รับมอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในเครือลอรีอัล มูลค่ากว่า 47 ล้านบาท เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน

(23 กุมภาพันธ์ 2564) นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษา […]

หมวดหมู่
ภูมิภาค

สพป.กาญจนบุรี เขต 4 รุกพัฒนาคู่มือครูสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน ‘ปลอดจากการอ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้’

(22 กุมภาพันธ์ 2564) นายสุภชัย ปุริสาย ผู้อำนวยการ สพป. […]

หมวดหมู่
สป.

ปลัด ศธ.เปิดการประชุมปฏิบัติการ KM ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

(23 กุมภาพันธ์ 2564) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษา […]