หมวดหมู่
สพฐ. เสมา 1

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ยกเลิกสัดส่วนการใช้ผลสอบ O-NET เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียน เฉพาะระดับประถม-มัธยมต้น ส่วนมัธยมปลาย ใช้สัดส่วนคงเดิม 70:30

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงน […]

หมวดหมู่
ภูมิภาค เสมา 3

เสมา3 ลงพื้นที่นครนายก ติดตามตรวจสอบความพร้อม โรงเรียนที่ได้รับการเสนอชื่อ รร.คุณภาพของชุมชน-มัธยมดีสี่มุมเมือง-Stand Alone

เสมา 3 “กนกวรรณ วิลาวัลย์” ลงพื้นที่นครนายก […]