เสมา3 ลงพื้นที่นครนายก ติดตามตรวจสอบความพร้อม โรงเรียนที่ได้รับการเสนอชื่อ รร.คุณภาพของชุมชน-มัธยมดีสี่มุมเมือง-Stand Alone

เสมา 3 “กนกวรรณ วิลาวัลย์” ลงพื้นที่นครนายก ติดตามแนวทางขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดนครนายก ตรวจสอบความพร้อม 3 โรงเรียน ที่ได้รับการเสนอชื่อจากจังหวัดเข้ารับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ด้วยตนเอง (Stand Alone) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

(10 กุมภาพันธ์ 2564) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการบูรณาการด้านการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดนครนายก พร้อมด้วยนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ โดยมีนายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือ ณ หอประชุมราชองครักษ์ โรงเรียนองครักษ์ จังหวัดนครนายก

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากนโยบายของนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ในการบูรณาการการศึกษา โดยได้มอบหมายให้ตนเองกำกับดูแลใน 5 จังหวัด (นครนายก, ปราจีนบุรี, ฉะเชิงเทรา, สระแก้ว, บุรีรัมย์) จึงได้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในวงการศึกษาอย่างยาวนานมาเป็นคณะที่ปรึกษา ได้แก่ นายกมล รอดคล้าย ช่วยดูแลจังหวัดนครนายก, นายพะโยม ชิณวงศ์ ช่วยดูแลจังหวัดสระแก้ว, นายไพบูลย์ เสียงก้อง ช่วยดูแลจังหวัดฉะเชิงเทรา และนายสมพงษ์ มะใบ ช่วยดูแลจังหวัดปราจีนบุรี

จากการลงพื้นที่ ต้องขอชื่นชมและขอบคุณจังหวัดนครนายก ภายใต้การนำของผู้ว่าราชการจังหวัด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคีเครือข่ายภาคต่าง ๆ ที่ร่วมขับเคลื่อนในมิติแห่งความคิดไปในทิศทางเดียวกันที่จะช่วยกันพัฒนาการศึกษา อีกทั้งได้รับทราบความคืบหน้าในการสนับสนุนและเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลต่าง ๆ ผ่านขั้นตอนการพิจารณาร่วมกันจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จนสามารถนำรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์เข้าสู่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ได้

อย่างที่ทุกท่านทราบกันดี การบูรณาการการศึกษาครั้งนี้ ถือเป็นการขับเคลื่อนครั้งใหญ่ของ ศธ. ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย ยังมีปัญหาอีกมากมายที่รอการแก้ไข ถึงแม้จะมีความกังวลอยู่บ้าง แต่ก็มั่นใจเต็มเปี่ยมว่าผู้บริหาร ศธ.ทุกระดับ ทุกหน่วยงาน จะมีความสามัคคี มีความเป็นเอกภาพ ร่วมกันแก้ไขทุกปัญหาอุปสรรคสำเร็จดังเป้าประสงค์ทุกประการ

สำหรับโรงเรียนที่ได้รับการนำเสนอ จะต้องมีการเตรียมความพร้อมยกระดับการศึกษา และมีแผนงานรองรับที่จะนำไปปฎิบัติ ในส่วนต่อไปจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาจาก ศธ. โดยมีคณะกรรมการส่วนกลางที่กำกับดูแลเรื่องนี้อีกระดับหนึ่ง ในการให้ความคิดเห็นและสรุปว่าโรงเรียนที่ได้รับการเสนอชื่อจากจังหวัดนครนายกนั้น ผ่านเกณฑ์การประเมินหรือไม่ อย่างไร

ในการนี้ รมช.ศึกษาธิการ และคณะ ได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนแนะนำการเตรียมความพร้อมยกระดับการศึกษาของ โรงเรียนองครักษ์ (ม.1-ม.6) และโรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (อ.1-ป.6) พร้อมกล่าวชื่นชมการบริหารจัดการของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงอาหาร ที่มีความสะอาดของสถานที่ และอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในครัว สามารถปรุงอาหารที่สะอาดถูกหลักอนามัยเหมาะสมกับนักเรียนเป็นอย่างมาก ทั้งสองโรงเรียนได้รับการเสนอชื่อจากจังหวัดนครนายกเข้ารับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

จากนั้น รมช.ศึกษาธิการ ได้มอบหมายนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ และคณะ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนแนะนำการเตรียมความพร้อมยกระดับการศึกษาของ โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา มีนักเรียนระดับ อ.2-ม.3 จำนวน 199 คน ระดับปฐมวัย (2-3 ปี) จำนวน 60 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 18 คน ซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากจังหวัดนครนายกเข้ารับการคัดเลือกเป็นโรงเรียน Stand Alone (โรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตัวเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

อนึ่งในการประชุมฯ ครั้งนี้ มีผู้บริหาร ศธ. อาทิ นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9, ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก, ผู้แทนภาคประชาชน, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.นครนายก, ผู้บริหารทางการศึกษาในพื้นที่

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: