“ครูโอ๊ะ” ย้ำที่ปราจีนบุรี บูรณาการการศึกษา เป็นการปรับองคาพยพครั้งใหญ่ของ ศธ. เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต สอดคล้องกับบริบทของแต่ละจังหวัด

(5 กุมภาพันธ์ 2564) นางกน