หมวดหมู่
เสมา 3

“ครูโอ๊ะ” ย้ำที่ปราจีนบุรี บูรณาการการศึกษา เป็นการปรับองคาพยพครั้งใหญ่ของ ศธ. เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต สอดคล้องกับบริบทของแต่ละจังหวัด

(5 กุมภาพันธ์ 2564) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่ […]