“ครูโอ๊ะ” ย้ำที่ปราจีนบุรี บูรณาการการศึกษา เป็นการปรับองคาพยพครั้งใหญ่ของ ศธ. เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต สอดคล้องกับบริบทของแต่ละจังหวัด

(5 กุมภาพันธ์ 2564) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการบูรณาการด้านการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนายสมพงษ์ มะใบ ที่ปรึกษา รมช.ศธ. โดยมีนายวรพันธ์ุ สุวัณณุส ผู้ว่าราชการจังหวัด, นายณัฐชัย ใจเย็น ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.), กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน, ผู้บริหารทางการศึกษาในพื้นที่ร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การบูรณาการการศึกษาครั้งนี้ ถือเป็นการปรับองคาพยพของ ศธ.ครั้งใหญ่ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย ยังมีปัญหาอีกมากมายที่รอการแก้ไข อาทิ เรื่องกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การประสานงานในแต่ละพื้นที่ มั่นใจว่าผู้บริหารทุกระดับในสังกัด ศธ. จะร่วมแรงร่วมใจกันฝันฝ่าไปได้ถึงแม้จะมาจากสายบังคับบัญชาที่ต่างกัน

ซึ่งตนเน้นย้ำเสมอให้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของการศึกษาไทยมาเป็นอันดับแรก อีกทั้งการเตรียมความพร้อมในหลายเรื่องเราต้องมองดูภาคส่วนอื่นที่จะเข้ามาช่วยเสริมด้วยว่ามีเพียงพอ และเข้าใจเรื่องการศึกษาไปในทิศทางเดียวกันกับ ศธ.

สิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการจะต้องคิดจากนี้ต่อไปก็คือ เราจะใช้พื้นที่โรงเรียนบางส่วนในการพัฒนาสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับชุมชน ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่การเรียนรู้เพิ่มเติมสำหรับเด็ก ๆ หอพักสำหรับคุณครู หรือมุ่งหวังถึงการเป็นพื้นที่สำหรับพัฒนาทักษะ ๆ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชนให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละจังหวัดอีกด้วย

ในการนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้มอบหนังสือและสื่อแฟนตาซี ที่ได้รับมอบจากบริษัท สถาพรบุ๊คส์ จำกัด ให้แก่โรงเรียนรัฐและเอกชนในจังหวัดปราจีนบุรี 12 โรงเรียน พร้อมกล่าวตอนหนึ่งว่า เพื่อต้องการส่งเสริมการรักการอ่านให้แก่นักเรียน ตามโครงการ ‘ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน’ ซึ่งจะได้เข้าถึงหนังสือที่ดี สื่อทันสมัยที่มีประโยชน์ และมีความหลากหลาย ทั้งสาระความรู้ สารคดี บันเทิงคดี ที่จะมีส่วนสำคัญในการก้าวสู่การเป็นคนดีในอนาคต เพราะไม่เพียงวิชาความรู้พื้นฐานเท่านั้น แต่ต้องอาศัย “วิชาชีวิต” ซึ่งแฝงอยู่ในหนังสือบันเทิงคดี และงานเชิงสร้างสรรค์ต่าง ๆ เพื่อหล่อหลอมและประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: