รมช.ศธ.“กนกวรรณ วิลาวัลย์” ชื่นชมภาคการศึกษาเมืองแปดริ้ว มีความพร้อมร่วมมือบูรณาการเพื่อยกระดับการศึกษา

(4 กุมภาพันธ์ 2564 – จังหวัดฉะเชิงเทรา) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายไพบูลย์ เสียงก้อง ที่ปรึกษา รมช.ศธ. ลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อแนะนำการเตรียมความพร้อมยกระดับการศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โดยมีนายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา, นายพงศ์พิศาล ชินสำราญ ศึกษาธิการภาค 9, นายตั้ง อสิพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา และผู้บริหารการศึกษาในพื้นที่ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสนามจันทร์ อำเภอบ้านโพธิ์ และห้องประชุมนครเนื่องเขต โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

รมช.ศธ. กล่าวว่า การลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อมาแนะนำ ให้กำลังใจ รับฟังสภาพปัญหาอุปสรรค รวมทั้งข้อมูลการศึกษาที่ผ่านการกลั่นกรอง ประชุมหารือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาแล้ว ซึ่งต้องขอชื่นชมในการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีร่วมมือร่วมใจของภาคการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ รัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การนำของนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. มีแนวคิดนโยบายที่ต้องการจัดการศึกษาที่ให้ประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน เพื่อสร้างทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพและสามารถเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ

จึงได้เกิดแผนบูรณาการการศึกษาทั่วประเทศขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับการศึกษาในทุกพื้นที่ของประเทศไทย โดยได้วางแผนให้มีการบริหารจัดการงบประมาณที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างโรงเรียนคุณภาพให้กับชุมชน มีพื้นที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้และทำกิจกรรม สร้างตึกและอาคารเรียนที่ได้มาตรฐาน จัดสรรบุคลากรทางการศึกษาที่มีอยู่ในระบบให้เข้าถึงในทุกโรงเรียน

ทั้งนี้ การบริหารจัดการแผนบูรณาการการศึกษา มุ่งเน้นการทำงานที่เชื่อมโยงประสานกันของบุคลากรทั่วประเทศ โดยแผนการดำเนินงานนั้น ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาเท่านั้น แต่ยังดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ และบริบทของแต่ละพื้นที่อีกด้วย

สำหรับจังหวัดฉะเชิงเทรา มีโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “โรงเรียนคุณภาพของชุมชน” ได้แก่ โรงเรียนวัดสนามจันทร์ อำเภอบ้านโพธิ์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 และโรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ อำเภอแปลงยาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ส่วนโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ได้แก่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษดิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา อำเภอเมืองฯ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: