หมวดหมู่
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

ครม.เห็นชอบโครงการ ‘วิทยาศาสตร์พลังสิบ’ พัฒนาส่งเสริมผู้เรียนวิทยาศาสตร์ในทุกพื้นที่

(15 กุมภาพันธ์ 2564) คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการวิทยาศาสต […]

หมวดหมู่
ภูมิภาค

‘ชุมชนบ้านพบพระ’ บูรณาการพื้นที่เชิงสร้างสรรค์สู่อาหารกลางวันต้นแบบ

‘รร.ชุมชนบ้านพบพระ’ จ.ตาก บูรณาการพื้นที่เช […]