หมวดหมู่
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

มติ ครม. (9 กุมภาพันธ์ 2564) ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ

สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ที่เกี […]

หมวดหมู่
สป.

แนวทางการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563

ปลัด ศธ.ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตาม […]

หมวดหมู่
สป.

ผลการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดือนกุมภาพันธ์ 2564

(9 กุมภาพันธ์ 2564) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธ […]