มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี จัดประชุมสามัญ ประจำปี 2564 เดินหน้าสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม ขับเคลื่อนการศึกษาไทย

ก้าวต่อไปสู่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน “มูลนิธิสานอนาค... Continue Reading →

เสมา3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเอกชน ‘อริสสานุสรณ์’ ที่ปราจีนบุรี เตรียมเปิดหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)

(25 มีนาคม 2564) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่ากา... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑