ครม.เห็นชอบการดำเนินงานทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 4 ปี พ.ศ. 2564 – 2567

(23 มีนาคม 2564) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ ร... Continue Reading →

ทีมประชาสัมพันธ์ หารือกับทีมโฆษก ศธ.เน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก สื่อสารด้วยข้อเท็จจริง แก้ปัญหาได้ทันท่วงที

ทีมประชาสัมพันธ์ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ประชุมครั้งแรก... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑