มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับ ศธ. “ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการดำเนินงานของทุกส่วนราชการ”

(30 มีนาคม 2564) มติคณะรัฐมนตรี รับทราบตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอสรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยมีข้อสั่งการสำคัญใน 12 ประเด็น เพื่อคณะรัฐมนตรีจะได้กำกับและติดตามการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป สรุปได้ ดังนี้

ข้อสั่งการ/การมอบหมายงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทุกส่วนราชการ รวมทั้ง ศธ. รวม 8 ประเด็น คือ

1. ให้พิจารณาข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อน กระตุ้น และฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการใช้ชีวิตวิถีใหม่ของประชาชนภายใต้บริบทการบริหารจัดการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มีแนวโน้มดีขึ้น มีจำนวนผู้ติดเชื้อภายในประเทศลดลงและเริ่มฉีดวัคซีนให้กับประชาชนแล้ว ทั้งนี้ ให้พิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนให้สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่
2. ให้จัดทำวิดีทัศน์นำเสนอผลงานของหน่วยงาน ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลให้มีรูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจ ทันสมัย เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง
3. ให้นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงาน การอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน โดยอาจพิจารณาสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนที่มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
4. ให้เร่งแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน ตามที่ได้รับการประสานจากศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ด้วยความรวดเร็ว
5. ให้พิจารณาจัดส่งข้อมูลให้กับ สปน. ตามที่ได้รับการร้องขอตามแนวทางที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยเคร่งครัด
6. ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมจิตอาสา โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ
7. ให้เร่งรัดดำเนินการสรรหา สอบคัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อทดแทนอัตราว่างจากการเกษียณและอัตราตั้งใหม่ที่ได้รับการจัดสรรไว้แล้วแต่ยังไม่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง เพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำของประชาชนและบรรเทาผลกระทบของการว่างงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
8, ให้กวดขันและเข้มงวดในการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ ให้เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อลดโอกาสในการทุจริตประพฤติมิชอบ

ปิดฉากกิจกรรมกีฬาหน้ากระทรวง “เสมา คัพ” ครั้งที่ 1 ทีม สพฐ.A คว้าแชมป์

(29 มีนาคม 2564) นางกนกวรรณ​ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ​ เป็นประธานพิธีปิดกิจกรรมกีฬาหน้ากระทรวง “เสมา คัพ” MOE Games ครั้งที่ 1 พร้อมมอบถ้วยรางวัลให้กับทีมชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอล ซึ่งปีนี้ทีมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.ทีม A) คว้าแชมป์ไปครองรุ่นทั่วไป ส่วนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) คว้าแชมป์รุ่นอาวุโส

ชมภาพพิธีปิดการแข่งขัน Facebook ศธ.360 องศา

สำหรับกิจกรรมกีฬาหน้ากระทรวง “เสมา คัพ” ตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสังกัด ศธ. จัดขึ้ันระหว่างวันที่ 9- 29 มีนาคม 2564 เป็นการแข่งขันกีฬาโดยใช้กติกาฟุตซอล 6 คน ณ บริเวณสนามหน้า ศธ. มีทีมที่เข้าร่วมชิงชัย จำนวน 10 ทีม ผลการแข่งขัน ดังนี้

  • รุ่นอาวุโส รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีม สป.ศธ. รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม สพฐ. รองชนะเลิศ​อันดับ 2 ได้แก่ ทีม ผอ.โรงเรียน และ ผอ.สพม. 1, 2 ส่วนรางวัลมารยาท​ยอดเยี่ยม ได้แก่ ทีม กศน.
  • รุ่นทั่วไป รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม สพฐ. A รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม สป.ศธ. รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม สช. ส่วนรางวัลมารยาท​ยอดเยี่ยมได้แก่ ทีม สอศ.
  • ชนะเลิศกองเชียร์ ได้แก่ สอศ. ซึ่งแต่ละแมทช์ที่ สอศ.ส่งทีมลงแข่ง 2 ทีม มีบุคลากรมาร่วมเชียร์อุ่นหนาฝาคั่ง

ก่อนพิธีปิดการแข่งขัน มีการแข่งขันฟุตซอล VIP นัดกระชับมิตร ระหว่างทีมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นำโดยนายสุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ. กับทีมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต) นำโดย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. ซึ่งทีม กกต.บุกมาเฉือนเอาชนะทีมผู้บริหาร ศธ.ถึงถิ่นไปได้ด้วยสกอร์ 5-4

สำหรับบรรยากาศการแข่งขัน จัดขึ้นหลังเลิกงาน โดย น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ และ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช​ รมช.ศึกษาธิการ มาให้กำลังใจนักกีฬา และร่วมรับประทานอาหาร-เครื่องดื่ม ซึ่งมีซุ้มจากบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ มาให้บริการถึงขอบสนาม เช่น ขนมครก จากคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ในขณะที่นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ และทีม กศน. บริการน้ำแดงโซดา

ส่วนนายสุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ. จัดก๋วยเตี๋ยว 500 ชาม, นายอัฏฐผล ถิรพรพงษ์ศิริ ผอ.ร.ร.วัดสุทธิวราราม จัดกาแฟโบราณ 500 แก้ว โดนัท 500 ชิ้น, นายรังสรรค์ นกสกุล ผอ.ร.ร.วัดเทพลีลา ไอศกรีม 2 ปั่น, นายมิตรชัย สมสำราญกุล ผอ.ร ร.ดอนเมืองจาตุรจินดา ร่วมสนับสนุนสัมตำ ลาบ น้ำตก ข้าวเหนียว, กศน.นำข้าวโพดต้ม มาบริการ นอกจากนี้ยังมีซุปเปอร์เบสท์ ป๊อบคอร์น จากกลุ่มเพื่อน Best, กระเพาะปลาจากคณะผู้ตรวจราชการ ศธ., ข้าวราดแกงเขียวหวาน จาก สพฐ., ซุ้มผลไม้ ลูกชิ้นทอด เครื่องดื่ม จากศึกษาธิการภาค 10 และ 12 ฯลฯ

อิชยา กัปปา / สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / ภาพ

WordPress.com.

Up ↑