เสมา3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเอกชน ‘อริสสานุสรณ์’ ที่ปราจีนบุรี เตรียมเปิดหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)

(25 มีนาคม 2564) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ตรวจเยี่ยมและแนะนำแนวทางการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนอริสสานุสรณ์ ซึ่งเตรียมการขออนุมัติเปิดสอน เพิ่มหลักสูตร ขยายชั้นเรียนโครงการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ หรือ English Program และภาษาจีน โดยมีนายสมคิด ศรีปราชญ์ รองศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี, นายอานนท์ นัจสถาปนิก ผู้รับใบอนุญาต ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอริสสานุสรณ์

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ได้มีการประชุมบอร์ด กช. มีประเด็นที่น่าสนใจคือ โรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียนต้องจัดทำประกาศการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นของโรงเรียน และเงื่อนไขการคืนเงินค่าธรรมเนียม ฯ ให้ผู้ปกครองทราบล่วงหน้าก่อนเปิดภาคเรียน โดยตนเองให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก ที่ผ่านมามีปัญหาเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวมากมายตามที่ปรากฎในสื่อต่าง ๆ

ทั้งนี้ โรงเรียนอริสสานุสรณ์ กำลังจะเปิดการเรียนการสอน จึงอยากขอให้ทำความเข้าใจในเรื่องนี้ให้มากด้วย อีกประการหนึ่งไม่อยากเห็นโรงเรียนเอกชนแข่งขันกันในเชิงธุรกิจมากจนเกินไป จนลืมคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของนักเรียนและผู้ปกครองเป็นสำคัญ

ฝากไปยังผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโรงเรียน ให้ความสำคัญกับระบบคัดกรองครูเอกชนให้มาก และเน้นย้ำให้ครูดูแลความปลอดภัยภายในโรงเรียน เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์หรือการกระทำที่ไม่ดี ไม่ปลอดภัยต่อสวัสดิภาพของนักเรียน ให้ผู้ปกครองได้มีความสบายใจ มั่นใจในคุณภาพของโรงเรียนตลอดไป

สำหรับโรงเรียนอริสสานุสรณ์จะเปิดสอนหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) และภาษาจีนเปิดสอนระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) โดยในปีการศึกษา 2564 เปิดสอนระดับ ป. 1 จํานวน 1 ห้องเรียน 30 คน และจะขยายให้ครบถึงระดับชั้นป.6 ในปีการศึกษา 2569 มีค่าธรรมเนียมการศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) ปีละ 70,000 บาท ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) ปีละ 80,000 บาท

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: