‘คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช’ บรรยายพิเศษในการอบรม นบส. ‘วางรากฐานการศึกษา สร้างคน พัฒนาชาติไทย’

(25 มีนาคม 2564) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ บรรยายเรื่อง วางรากฐานการศึกษา สร้างคน พัฒนาชาติไทย ให้กับผู้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 11 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อ.สามพราน จ.นครปฐม

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า ที่ผ่านมาได้มีการบรรจุหลักสูตร Coding ไว้ในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลปีแรก โดยให้จัดการสอน Unplug Coding สำหรับเด็กทุกชั้นปี เพื่อสร้างทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ถือเป็นปฏิรูปการศึกษาครั้งแรกของประเทศไทยที่ถึงตัวเด็กโดยตรง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของประเทศได้ เพราะไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในประเทศไทย ทุกคนจะได้รับการเรียน Unplug Coding อย่างเท่าเทียมด้วยคุณภาพเดียวกัน

การเรียน Coding จะช่วยพัฒนาและเพิ่มทักษะในการใช้ชีวิตให้กับเด็กอย่างรอบด้าน ทั้งความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการเข้าใจภาษาดิจิทัล โดยจะต่อยอดหลักสูตร Coding ให้ครอบคลุมประชากรไทยทุกคน อาทิ Coding สำหรับผู้ตกงาน Coding ในการเกษตร เพื่อเป็นการ Upskill Reskill ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานยุคใหม่สามารถติดต่อสื่อสารกับคนทั้งโลกได้ตามแนวทาง Coding for all, All for coding

ปัจจุบันแนวโน้มการจัดการศึกษาได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ศธ.จึงเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ เพื่อขยายโอกาสให้นักเรียนได้เรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม หรือ STI อย่างกว้างขวาง โดยจะเน้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติ ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน ควบคู่ไปกับหลัก 4 มี ได้แก่ 1) นักเรียนมีความสุข 2) ครูมีศักดิ์ศรี 3) ผู้ปกครองมีความสบายใจ 4) สังคมมีส่วนร่วม อย่างไรก็ตามนอกจากเด็กไทยต้องทันโลกแล้ว เด็กไทยต้องไม่ลืมประวัติศาสตร์ไทย หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม

อิชยา กัปปา/สรุป
อธิชนม์ สลางสิงห์/ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: