รมช.ศธ. ‘กนกวรรณ วิลาวัลย์’ มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ที่ปราจีนบุรี

(26 มีนาคม 2564) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัติ ประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนหทัยชาติ (อ.3 และ ป.6) วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการปราจีนบุรี (ปวช. และ ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวนทั้งสิ้น 278 คน โดยนายณัทชัย ใจเย็น ศึกษาธิการจัวหวัดปราจีนบุรี ร่วมพิธี ณ หอประชุมวิทยาลัยพาณิชยการปราจีนบุรี

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมกับผู้สำเร็จการศึกษา รวมทั้งขอแสดงความยินดีกับครอบครัวของผู้สำเร็จการศึกษา การศึกษาในแต่ละระดับชั้นล้วนมีความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นระดับอนุบาลซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการเข้าสู่การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาจะนำไปสู่การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาอันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญอย่างยิ่งในชีวิต ระดับอาชีวศึกษานั้นเป็นอีกก้าวอันสำคัญที่จะก้าวไปสู่การประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองตลอดจนครอบครัว และบางส่วนอาจจะมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาต่อไป

ผู้สำเร็จการศึกษาในที่นี้ถือเป็นเยาวชนผู้เป็นอนาคตของชาติ ความสำเร็จของทุกคนคือความภาคภูมิใจของครอบครัวและครูอาจารย์  การที่เราจะก้าวเดินต่อไปในทิศทางใด เรื่องที่สำคัญคือ การประพฤติตน การมุ่งมั่น การรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นตลอดจนสังคม ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาคิดอยู่เสมอว่า เราทุกคนยังมีก้าวเดินที่ต้องเดินต่อไป แต่ละย่างก้าวในการเดินทางบนเส้นทางนั้นคือความสำเร็จของชีวิต ซึ่งวัดกันที่ความสามารถ ความรู้ ประสบการณ์ และความซื่อสัตย์สุจริตหลายอย่างประกอบกัน

ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาในทุกระดับชั้นของทั้งสองสถาบันจงภูมิใจในตนเอง รักษาความภาคภูมิใจนี้ให้อยู่กับตนตลอดไปเพื่อเป็นเข็มทิศในการดำเนินชีวิต เพื่อเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัว สถาบันการศึกษา สังคมและประเทศชาติในอนาคตข้างหน้าสืบต่อไป

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: