หมวดหมู่
สป.

คำสั่ง สป.ศธ.ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง/ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามคำสั่งสำนั […]