หมวดหมู่
เสมา 3

เสมา 3 ลงพื้นที่สระแก้ว ติดตามความพร้อม รร.คุณภาพของชุมชน และ รร.มัธยมดีสี่มุมเมือง

(3 กุมภาพันธ์ 2564) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่ […]

หมวดหมู่
เสมา 1 เสมา 3

ประชุมบอร์ด กศน. ชูเสริมทักษะอาชีพตามความต้องการตลาด พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ยกระดับรายได้ผ่านกระบวนการขายออนไลน์

(2 กุมภาพันธ์ 2564) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการก […]