ประชุมบอร์ด กศน. ชูเสริมทักษะอาชีพตามความต้องการตลาด พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ยกระดับรายได้ผ่านกระบวนการขายออนไลน์

(2 กุมภาพันธ์ 2564) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ โดยนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะรัฐมนตรีที่กำกับดูแลขับเคลื่อนงาน กศน. ร่วมประชุม

รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และหารือแผนงานของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้ตรงกับแนวทางขับเคลื่อนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่เน้นเรื่องการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

โดยมีการให้ความเห็นว่า ต้องจัดสรรเรื่องการปรับทักษะของการเรียนการสอนมากพอสมควร ซึ่งที่ผ่านมาภาพของ กศน.จะเป็นการเรียนเพื่อเอาวุฒิการศึกษา แต่ปัจจุบันจะนำเสนอการเรียนการสอนเพื่อเสริมทักษะของตัวเองให้มีความยืดหยุ่นในอาชีพ ตอบโจทย์ของความต้องการของตลาดและศตวรรษที่ 21

ขณะเดียวกันต้องจัดการศึกษาที่เน้นการพัฒนาเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น ยกระดับรายได้ผ่านกระบวนการขายออนไลน์ สร้างความเข้าใจด้านการตลาด และความหลากหลายในการออกแบบ เช่น การนำผู้ออกแบบที่มีความเชี่ยวชาญในการดัดแปลงสินค้าของภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดความสร้างสรรค์ แล้วถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้ได้ เชื่อว่าจะทำให้สินค้าท้องถิ่นในหลายจังหวัดได้รับการยกระดับเพิ่มมูลค่ามากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจำกัดเรื่องของผู้ฝึกสอนที่ยังไม่ได้รับผลตอบแทนหรือมีแรงจูงใจที่มากพอ ซึ่งหากมีการร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนก็จะทำให้ปัญหานี้คลี่คลายไปได้บ้าง

จากการประชุมครั้งนี้ มอบหมายให้คณะทำงานชุดย่อยรับหัวข้อต่าง ๆ ไปดำเนินการ แล้วนำเสนอกลับมาเร็วที่สุดภายใน 1 เดือน ส่วนบางประเด็นต้องใช้เวลามากประมาณ 2 เดือน โดยหวังว่าจะช่วยให้แนวทางการขับเคลื่อน กศน.มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น

ในด้านของงบประมาณที่เตรียมไว้ แบ่งเป็น 2 ส่วน ทั้งของผู้สูงวัยและวัยรุ่นหรือวัยทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับการเปลี่ยนอาชีพ ส่วนเรื่องของการปรับหลักสูตรให้ทันสมัยนั้น คณะอนุกรรมการที่ดูแลเรื่องนี้ได้เสนอว่าหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดิจิทัล หรือเรื่องทักษะภาษา จะต้องเชื่อมโยงสอดคล้องกับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษาด้วย

กรณีที่มีการกล่าวถึงการแยกตัวของ กศน. นั้น รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็นในการแยกกรมออกมา ในทางกลับกันต้องการให้หน่วยงานมารวมกันเพื่อความกระชับในการทำงาน และเดินไปในทิศทางเดียวกัน ถึงแม้ว่างบประมาณจะแยกออกมา แต่ก็ยังอยู่ภายใต้ ศธ. ดังนั้นหากสามารถทำให้เกิดประสิทธิภาพผ่านกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำชุมชน จะทำให้มีโรงเรียนเครือข่ายที่ปรับตัวเป็นศูนย์การเรียนรู้ ซึ่งเป็นการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากขึ้น

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
อธิชนม์ สลางสิงห์ / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: