ศธ.งดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2564 เตรียมส่งโล่-เกียรติบัตร-ของที่ระลึกจากนายกรัฐมนตรีและ ศธ. ส่งตรงถึงบ้านเด็กและเยาวชนดีเด่น-ที่นำชื่อเสียงทุกคน

(15 มกราคม 2564) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการมีหนังสือแจ้งส่วนราชการในสังกัดแล้ว งดการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ทั้งในส่วนของการนำเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี รวมทั้งรับโล่จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ และ ณ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

การงดจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งหมด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและการสาธารณสุขต่อเด็กและเยาวชน และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ดร.สุภัทร จำปาทอง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

โดยกระทรวงศึกษาธิการ จะจัดส่งโล่ เกียรติบัตร ของที่ระลึก รวมทั้งของขวัญวันเด็กจากนายกรัฐมนตรีและกระทรวงศึกษาธิการ ให้เด็กและเยาวชนดีเด่น 563 คน เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ 226 คน และประเภททีม 229 คน ทางไปรษณีย์ ภายในเดือนมกราคมนี้

สำนักอำนวยการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โทร 02 281 1753