ศธ.งดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2564 เตรียมส่งโล่-เกียรติบัตร-ของที่ระลึกจากนายกรัฐมนตรีและ ศธ. ส่งตรงถึงบ้านเด็กและเยาวชนดีเด่น-ที่นำชื่อเสียงทุกคน

(15 มกราคม 2564) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการมีหนังสือแจ้งส่วนราชการในสังกัดแล้ว งดการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ทั้งในส่วนของการนำเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี รวมทั้งรับโล่จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ และ ณ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

การงดจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งหมด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและการสาธารณสุขต่อเด็กและเยาวชน และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ดร.สุภัทร จำปาทอง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

โดยกระทรวงศึกษาธิการ จะจัดส่งโล่ เกียรติบัตร ของที่ระลึก รวมทั้งของขวัญวันเด็กจากนายกรัฐมนตรีและกระทรวงศึกษาธิการ ให้เด็กและเยาวชนดีเด่น 563 คน เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ 226 คน และประเภททีม 229 คน ทางไปรษณีย์ ภายในเดือนมกราคมนี้

สำนักอำนวยการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โทร 02 281 1753

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: