ปลัด ศธ.ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดมาตรการเข้มควบคุมป้องกันโควิด-19 ในสถานศึกษา พร้อมขยาย Work from Home 28 จังหวัด จนถึง 31 ม.ค.2564

(12 มกราคม 2564) นายสุภัท