หมวดหมู่
สป.

ในหลวง ร.10 พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวง […]

หมวดหมู่
ผู้บริหาร

ปลัด ศธ.พร้อมคณะผู้บริหาร ลงนามถวายพระพร เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564

(1 มกราคม 2564) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ […]