ศธ.เวิร์คช็อปจัดทำ Data Visualization สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการจัดทำ Data Visualization เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ณ ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีนายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายอาคม ศาณศิลปิน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทก.สป.) นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนทุกหน่วยงานในสังกัด เข้าร่วมประชุม

ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ศธ. กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะในการวางแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางของ ศธ. พร้อมทั้งจัดทำ Data Visualization สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร รวมถึงวางแผนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

ทั้งนี้ คณะทำงานและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับทราบข้อมูลและปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลด้านการศึกษาของแต่ละหน่วยงาน เพื่อนำไปพัฒนาและกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของ ศธ.ต่อไป

สิ่งที่หน่วยงานต่าง ๆ ต้องเร่งดำเนินการต่อไป คือ

  • จัดทำ Prototype เพื่อนำเสนอภาพรวมของแต่ละหน่วยงาน โดยสรุปข้อมูลที่นำมาใช้ในการจัดทำ Data Visualization และข้อมูลในส่วนใดที่ต้องการใช้งานเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่น
  • จัดทำแผนระยะสั้น ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกัน การจัดทำมาตรฐานข้อมูลที่มีของแต่ละหน่วยงาน เพื่อจัดทำ Data Visualization และจะนำเสนอความก้าวหน้าให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รับทราบในวันที่ 12 กุมภาพันธ์นี้
  • จัดทำแผนระยะยาว ในการจัดทำ Data Visualization สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร และเพื่อวางแผนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของ ศธ.ให้มีความครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
  • กระบวนการ Data Visualization คือ การนำข้อมูลดิบมาเปลี่ยนเป็นกราฟ แผนภูมิ หรือวีดิทัศน์ เพื่อช่วยอธิบายปริมาณ ตัวเลข เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก

ขอบคุณภาพ/ข่าว ศทก.สป.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: