ครูโอ๊ะ เผยความก้าวหน้า กศน.ร่วมสร้างสังคมสูงอายุที่มีสุขภาวะ เตรียมหลักสูตรอบรมออนไลน์ครู กศน. รุ่น 2-3 เพิ่มกว่าพันคน

ครูโอ๊ะ เผยการดำเนินงาน “สร้างสังคมสุขภาวะ” มีความก้าวหน้าไปมาก เตรียมพัฒนาหลักสูตรอบรมออนไลน์ครู กศน.รุ่น 2-3 ในปี 2564 อีกกว่าพันคน

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงความก้าวหน้าของการจัดอบรมออนไลน์พัฒนาศักยภาพบุคลากร กศน. ในการจัดกิจกรรมเพื่อร่วมสร้าง “สังคมสูงอายุที่มีสุขภาวะ” ตามข้อตกลงความร่วมมือ การจัดการความรู้สนับสนุนเครือข่ายบูรณาการด้านผู้สูงอายุและคนพิการ และการบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการและขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากร กศน.

โดยในเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 ได้มีการประชุมหารือเตรียมการจัดอบรมบุคลากร กศน. รุ่นที่ 2 และ 3 ผ่านระบบ Zoom เป็นครั้งที่ 2 นำโดย ผศ.พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน และ รศ.พญ.ดาวชมพู นาคะวิโร พร้อมด้วยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร มสพช. ตลอดจนนางสาววาสนา โกสีย์วัฒนา สำนักงาน กศน. เพื่อทบทวนขอบเขตเนื้อหาหลักสูตรให้สอดคล้องกับทั้ง 5 Module มากยิ่งขึ้น โดยตั้งเป้าหมายจัดอบรมออนไลน์เพิ่มเติมแก่บุคลากร กศน. อีก 1,106 คน

“การพัฒนาบุคลากร กศน. ให้สามารถจัดกิจกรรม กศน.เพื่อร่วมสร้างสังคมสูงอายุที่มีสุขภาวะ ในมิติสุขภาพสำหรับคนทุกกลุ่มวัย ในปี 2564 ขณะนี้มีความก้าวหน้าไปมาก และอยู่ในช่วงการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ของทั้ง 3 หน่วยงาน เพื่อหารือถึงการพัฒนาหลักสูตรเนื้อหาในการจัดกิจกรรมทั้ง 5 Module ไม่ว่าจะเป็น การเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุและรู้จักภาวะสมองเสื่อม, โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCD) และความเกี่ยวข้องกับสมองเสื่อม, การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจของผู้สูงอายุ ภาวะซึมเศร้า และการดูแลจิตใจ, กิจกรรมกระตุ้นความสามารถสมองด้านความใส่ใจและมิติสัมพันธ์ รวมทั้งด้านความจำและการบริหาร

พร้อมปรับระบบการจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลลัพธ์ตามเป้าหมาย ทั้งการจัดกลุ่ม Cluster การสรรหาพี่เลี้ยงกลุ่ม การกำหนดจัดอบรม การวางแผนสำรองรองรับสถานการณ์โควิด-19 โดยตั้งเป้าหมายอบรมออนไลน์แก่บุคลากร กศน. รวม 1,106 คน แบ่งเป็น รุ่นที่ 2 กว่า 554 คน ใน 32 จังหวัด และรุ่นที่ 3 อีกกว่า 552 คน ใน 22 จังหวัด เน้นความรู้ ความเข้าใจถึงสาเหตุและแนวทางการป้องกัน ตลอดจนการประเมินและสังเกตพฤติกรรมความผิดปกติเบื้องต้นของกลุ่มผู้สูงอายุที่ยังช่วยเหลือตนเองได้ และสร้างทักษะเบื้องต้นในการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและชะลอความเสื่อม กาย จิต สมอง รวมทั้งเตรียมการเกี่ยวกับบทบาทของบุคลากร กศน.ในการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงวัยในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
ขอบคุณภาพและข้อมูล สำนักงาน กศน.
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
7/1/2564

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: