หมวดหมู่
เสมา 3

ศธ.ผนึกกำลัง สธ.ขับเคลื่อนต่อยอดหลักสูตรอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากบางส่วนของกัญชา พัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญระดับโลก

ศธ.ผนึกกำลัง สธ. ขับเคลื่อนต่อยอดหลักสูตรอาหารและผลิตภั […]

หมวดหมู่
เสมา 3

รมช.ศธ. ‘ครูโอ๊ะ’ รับมอบนิตยสาร “อนุรักษ์” 1,500 ชุด ส่งต่อห้องสมุด-แหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศ

(20 มกราคม 2564) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ เป […]