หมวดหมู่
สป.

สป.ศธ.จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา 99 ปี ยุวกาชาดไทย

(27 มกราคม 2564) นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์ ผู้อำนวยการสำน […]

หมวดหมู่
เสมา 1 แผน/ยุทธศาสตร์

รมว.ศธ.ลงนามประกาศฯ เปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 1 ก.พ.ยกเว้นสมุทรสาคร

‘ณัฏฐพล’ เผย เปิดเรียนได้ 1 ก.พ. ยกเว้นจังหวัดสมุทรสาคร […]

หมวดหมู่
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

ครม.ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม

(26 มกราคม 2564) มติคณะรัฐมนตรี ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบ […]