หมวดหมู่
สป.

ปลัด ศธ.ตั้งรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการ และมอบหมายผู้รับผิดชอบเขตตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ

(30 ธันวาคม 2563) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิก […]

หมวดหมู่
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

มติ ครม. 29 ธันวาคม 2563 ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

(29 ธันวาคม 2563) สรุปมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับกา […]

หมวดหมู่
เสมา 1 แผน/ยุทธศาสตร์

ศธ.เปิดแผนปี 2564 มุ่งลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้ ลุยพัฒนาโรงเรียนคุณภาพชุมชน-สร้างการศึกษาเท่าเทียม

รมว.ศธ. เปิดแผนปี 2564 มุ่งเน้นนโยบาย “ลดเวลาเรียน-เพิ่ […]

หมวดหมู่
สป.

ศธ.รับมอบบริการ Free Wifi by CAT สู่ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” 107 แห่งทั่วประเทศ

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) รับมอบ Free Wifi by CAT สู่ห้อง […]

หมวดหมู่
สกศ.

สกศ.เปิดรับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ในคณะกรรมการสภาการศึกษา

(29 ธันวาคม 2563) นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศ […]

หมวดหมู่
สอศ. เสมา 1

ศธ.ประกาศนโยบายการทดสอบ V-NET เปลี่ยนเป็นการทดสอบตามความสมัครใจ

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงน […]

หมวดหมู่
สป.

สป.ศธ.ประชุมแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ มุ่งเน้นประเมินประสิทธิผล ศักยภาพ สร้างนวัตกรรม และระบบราชการ 4.0

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวท […]

หมวดหมู่
เสมา 3

ครูโอ๊ะ หอบของขวัญ “ศ.ค.ส.” ศึกษาธิการ ส่งความสุข ณ บันนังสตา

ครูโอ๊ะ หอบของขวัญ “ศ.ค.ส.” ศึกษาธิการ ส่งค […]

หมวดหมู่
สป.

สป.ศธ.ระดมสมอง การประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน-ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้มากที่สุด

ผู้ช่วยปลัด ศธ.(นางเกศทิพย์ ศุภวานิช) เยี่ยมเยียนที่ประ […]

หมวดหมู่
เสมา 3

‘ครูโอ๊ะ’ ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพฯ ปัตตานี รับฟังทุกปัญหา พร้อมนำไปผลักดันแก้ไขให้ยั่งยืน

‘ครูโอ๊ะ’ เยี่ยมศูนย์ฝึกฯ ปัตตานี พร้อมปลูก […]