หมวดหมู่
สป. แผน/ยุทธศาสตร์

ศธ.จับมือ กกต.สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ศธ.จับมือ กกต. สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกั […]

หมวดหมู่
ต่างประเทศ

รมว.ศธ.กล่าวในการประชุม 2nd Integrated STEM Leadership Summit in Asia ย้ำผู้เรียนทุกระดับของไทย ต้องเข้าถึงสะเต็มศึกษาที่มีคุณภาพ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวในการประชุมออนไลน์ 2nd Integrated S […]

หมวดหมู่
ต่างประเทศ

UNICEF ออกแถลงการณ์ “เด็ก ๆ ไม่สามารถรับผลกระทบของการปิดโรงเรียนต่อไปได้อีกปี”

(20 มกราคม 2564) แถลงการณ์ของนางเฮนเรียตตา โฟร์ ผู้อำนว […]