หมวดหมู่
สพฐ.

สพฐ.กำหนดวันปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 วันที่ 9 เมษายน 2564

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แจ้งแนวทาง […]

หมวดหมู่
สป. แผน/ยุทธศาสตร์

ประกาศ ศธ.ให้บุคลากรในสังกัด ปฏิบัติราชการ ณ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือสถานที่ทำงาน ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564 ยกเว้นในพื้นที่สมุทรสาคร

(28 มกราคม 2564) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิกา […]